ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

"Real estate investing remains a true and tried means of building mutual trust and wealth"

Μια μοναδική ευκαιρία για τους επενδυτές εξωτερικού προκύπτει από τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής κυβέρνησης για την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων στο νησί. Με την επένδυση 2.000.000 EUR, οι επενδυτές αποκτούν το δικαίωμα να αιτηθούν την Κυπριακή Υπηκοότητα και να λάβουν Κυπριακό διαβατήριο με όλα τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον φυσικά πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης.

1. Βασική επένδυση 2 εκατομμυρίων τουλάχιστον, για αγορά ή ανάπτυξη γης/κατασκευαστικά έργα.

2. Βασική επένδυση 2 εκατομμυρίων για ίδρυση ή αγορά εταιρείας που λειτουργεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αποδεδειγμένη παρουσία και εργοδότηση τουλάχιστον 5 ατόμων (πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας)

3. Λοιπές επενδύσεις όπως:

  • Αγορά εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων (AIFs) στο ποσό των 2 εκατομμυρίων.
  • Συμμετοχή σε επένδυση μέσω ομολόγων, εξασφαλίσεων κ.α σε ύψος τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων.
  • Επένδυση σε εταιρεία εποπτευόμενη από το CYSEC μέσω ομολόγων, εξασφαλίσεων κ.α, σε ύψος τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων

Η αρχική επένδυση μπορεί να πουληθεί μετά από περίοδο 3 ετών, ωστόσο ο επενδυτής θα πρέπει να διατηρεί ή να έχει υπό την κατοχή του ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 500.000.